Οδηγίες υποβολής

Η υποβολή της φόρμας συμμετοχής και συγκατάθεσης και των φωτογραφιών θα πρέπει να γίνει με μέριμνα του/της διευθυντή/διευθύντριας μέχρι τις 8 Μαΐου 2023 και ώρα 15:00.

Για την υποβολή της αίτησης ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία:

Α. Δημιουργία λογαριασμού - Σύνδεση
Για την υποβολή των αιτήσεων και των φωτογραφιών είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού από τη Σχολική Μονάδα.

Α.1 Δημιουργία Λογαριασμού
Για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού, επιλέγοντας την επιλογή Εγγραφή

 

Στην επόμενη σελίδα συμπληρώνετε τα στοιχεία της σχολικής μονάδας και τα στοιχεία σύνδεσης που επιθυμείτε.
Προσοχή! Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το επίσημο email της Σχολικής Μονάδας του Πανελλήνιου Σχολικού δικτύου.

Α.2 Σύνδεση
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, η σχολική μονάδα μπορεί να συνδεθεί επιλέγοντας την επιλογή Σύνδεση.

Στη συνέχεια εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη, κωδικός) που δηλώσατε κατά την εγγραφή.

 

Α.3 Ανάκτηση στοιχείων σύνδεσης

Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τα στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη, κωδικός), μπορεί να κάνετε ανάκτηση.
Για την ανάκτηση επιλέγετε την επιλογή Σύνδεση και στην συνέχεια την επιλογή "Ξεχάσατε τον κωδικό σας"

Στη σελίδα που εμφανιστεί, θα συμπληρώσετε τον λογαριασμό email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας, προκειμένου να παραλάβετε ένα αυτοματοποιημένο email με τον σύνδεσμο για τον ορισμό νέου κωδικού.

Σε περίπτωση που δεν παραλάβετε το αυτοματοποιημένο email εντός μίας ώρας, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη στο email: it@kritis.pde.sch.gr

Β. Υποβολή αίτησης και αρχείων φωτογραφίας
Για την υποβολή των αιτήσεων παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για την κάθε αίτηση ξεχωριστά.
Β.1 Έλεγχος των αρχείων της αίτησης
Τα αρχεία που πρέπει να υποβληθούν είναι η φόρμας συμμετοχής και συγκατάθεσης και οι φωτογραφίες των μαθητών.
Β.1.1 Αίτηση Συμμετοχής & Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης Γονέων/Κηδεμόνων
Η Αίτηση Συμμετοχής και η Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης Γονέων/Κηδεμόνων πρέπει να σαρωθούν και να αποθηκευτούν σε ένα ενιαίο αρχείο τύπου pdf, με ανάλυση όχι μεγαλύτερη των 300dpi. Η ονομασία τoυ αρχείου πρέπει να ακολουθεί το ακόλουθο πρότυπο:

aitisi_Yp_Dilosi_Επώνυμο-Όνομα μαθητή

Παραδείγματα:

 • Η αίτηση του μαθητή Γεώργιου Γεωργίου θα πρέπει να αποθηκευτεί ως εξής:aitisi_Yp_Dilosi_Georgiou-Georgios.pdf

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ενοποιήσετε τα αρχεία η ονομασία των αρχείων θα πρέπει να είναι ως εξής:

 • Η αίτηση της μαθήτριας Κωνσταντίνας Κωνσταντίνου θα πρέπει να αποθηκευτεί ως εξής:

  aitisi_Konstantinou-Konstantina.pdf
   
 • Η υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα της μαθήτριας Κωνσταντίνας Κωνσταντίνου θα πρέπει να αποθηκευτεί ως εξής:

  Yp_Dilosi_Konstantinou-Konstantina.pdf
Β.1.2 Φωτογραφίες μαθητών
Κάθε συμμετέχων/ουσα αποθηκεύει τις φωτογραφίες που θα υποβάλλει σε αρχεία τύπου JPEG, με ονομασία σύμφωνα με το ακόλουθο πρότυπο:

Κατηγορία_Επώνυμο-Όνομα μαθητή_Αύξων αριθμός

 • Οι ονομασίες των αρχείων θα πρέπει να περιέχουν μόνο λατινικούς χαρακτήρες.
 • Ο αύξων αριθμός φωτογραφίας αλλάζει για κάθε κατηγορία συμμετοχής (K1…..1.jpg, K1……2.jpg κτλ)

Παραδείγματα:
Ο μαθητής Γεώργιος Γεωργίου υποβάλλει 5 φωτογραφίες. Συγκεκριμένα, υποβάλει 2 φωτογραφίες στην κατηγορία Κ1 και 3 φωτογραφίες στην κατηγορία Κ3. Οι ονομασίες των 5 αρχείων θα είναι ως εξής:

 • K1_Georgiou-Georgios_1.jpg
 • K1_Georgiou-Georgios_2.jpg
 • K3_Georgiou-Georgios_1.jpg
 • K3_Georgiou-Georgios_2.jpg
 • K3_Georgiou-Georgios_3.jpg

Η μαθήτρια Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου υποβάλλει 4 φωτογραφίες. Συγκεκριμένα, υποβάλει 1 φωτογραφία στην κατηγορία Κ1, 2 φωτογραφίες στην κατηγορία Κ2 και 1 φωτογραφία στην κατηγορία Κ3. Οι ονομασίες των 4 αρχείων θα είναι ως εξής:

 • K1_Konstantinou-Konstantina_1.jpg
 • K2_Konstantinou-Konstantina_1.jpg
 • K2_Konstantinou-Konstantina_2.jpg
 • K3_Konstantinou-Konstantina_1.jpg
Β.2 Προετοιμασία του αρχείου της αίτησης
Για τον κάθε μαθητή που συμμετέχει τα αρχεία που θα υποβληθούν (αίτηση και φωτογραφίες) πρέπει να συμπιεστούν σε ένα αρχείο με κατάληξη .zip ή .rar ή .7z

 • Το όνομα του αρχείου θα πρέπει να αποτελείται μόνο από λατινικούς χαρακτήρες.
 • Το όνομα του αρχείου θα έχει την ακόλουθη μορφή:
  Επώνυμο-Όνομα.zip ή Επώνυμο-Όνομα.rar ή Επώνυμο-Όνομα.7z
 • Προσοχή! Το όνομα αρχείου δεν πρέπει να περιέχει άλλη τελεία εκτός από την τελεία που διαχωρίζει το όνομα του αρχείου με την επέκταση
 • Προσοχή! Σε περιπτώσεις συνωνυμιών προσθέτουμε Πατρώνυμο κι αν απαιτείται και Μητρώνυμο (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο.zip).

Παραδείγματα:
Για τον μαθητή Γεώργιος Γεωργίου θα υποβληθεί ένα αρχείο με την ονομασία

 • Georgiou-Georgios.zip ή Georgiou-Georgios.rar ή Georgiou-Georgios.7z

Για την μαθήτρια Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου θα υποβληθεί ένα αρχείο με την ονομασία

 • Konstantinou-Konstantina.zip ή Konstantinou-Konstantina.rar ή Konstantinou-Konstantina.7z

Για την μαθήτρια Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου (συνωνυμία με την προηγούμενη εγγραφή) θα υποβληθεί ένα αρχείο με την ονομασία

 • Konstantinou-Konstantina-Georgiou.zip ή Konstantinou-Konstantina-Georgiou.rar ή Konstantinou-Konstantina-Georgiou.7z
Β.3 Αποστολή αρχείων
Β.3.1 Ενέργειες αποστολής
 • Επιλέγετε την επιλογή Υποβολή Δικαιολογητικών. Η επιλογή εμφανίζεται μόνο στους συνδεδεμένους χρήστες.
 • Επιλέγετε τα αρχεία από τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί Επιλογή Αρχείου. Στη συνέχεια συμπληρώνετε το Όνομα, το Επώνυμο και επιλέγετε την τάξη του μαθητή. Τέλος επιλέγετε το κουμπί Αποστολή Αρχείου
 • Εάν το αρχείο σταλεί επιτυχώς θα εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα και ταυτόχρονα θα λάβετε επιβεβαιωτικό email για το αρχείο που αποστείλατε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.
 • Σε περίπτωση που το αρχείο δεν σταλεί, τότε θα εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα αποτυχίας.
Β.3.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην αποστολή της αίτησης, παρακαλούμε να προχωρήσετε στις παρακάτω ενέργειες:

 1. Επιβεβαιώστε ότι ο τύπος του αρχείου που στέλνετε ανήκει στους επιτρεπόμενους τύπους αρχείων. Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων είναι οι: zip, rar, 7z
 2. Επιβεβαιώστε ότι στο όνομα του αρχείου δεν υπάρχει άλλη τελεία (.) εκτός από αυτήν που διαχωρίζει το όνομα με την επέκταση του αρχείου
  π.χ. Το αρχείο με όνομα Georgiou.Georgios.zip δεν θα μπορέσει να αποσταλεί
 3. Επαναλάβετε την αποστολή του αρχείου
 4. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει επικοινωνήστε με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2810347297, 2810347287, 2810347286, 2810347290 ή με email στην διεύθυνση it@kritis.pde.sch.gr