Παράταση του 1ου Παγκρήτιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής Φωτογραφίας

Παρατείνεται ο 1ος Παγκρήτιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Φωτογραφίας

με θέμα “Η Κρήτη μέσα από τα μάτια μας…” υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας

και η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής της συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους μαθητές

και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες είναι στις 8 Μαΐου 2023,

ενώ οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να υποβάλλουν τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία

και τα συνοδευτικά έγγραφα στον ιστότοπο του διαγωνισμού https://1st-photocontest.pdekritis.gr

έως τις 10 Μαΐου 2023.