Επικοινωνία-Υποστήριξη

Για την διαδικασία του διαγωνισμού:

Τηλ.: 2810347292, 2810302458

email: mail@1st-photocontest.pdekritis.gr

 

Για την εφαρμογή Υποβολής Φωτογραφιών:

Τηλ.: 2810347297, 2810347287, 2810347290, 2810347286

email: it@kritis.pde.sch.gr